|      Bize Ulaşın    |     Sanal Tur 360°    |  

iso9001 Nedir?

 

ISO'nun tanımı :
ISO International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır,  uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir.

 

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

 

ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

 

ISO 9001:2008’in Palm Otel’e ne faydası olmuştur?
ISO9001 , Palm Otel’e   sürekli  iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırdı.  Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığımız  anlamına da gelmez. Çünkü , ISO 9001 belgeli bir kuruluşta,  her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin  bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir. Kurumsallaşma yolunda da  önemli bir adım atılmıştır.

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 
Odalar
Restaurant & Bar
Aktiviteler
Toplantı Salonu